Opsané názory


Michael Snyder: Na generaci baby boomu číhá kalamita celý text   


  Platí to i u nás? -  Dahrendorf, Ralf  neoliberální sociolog a politik. V knize "Od pádu zdi  po válku v Iráku" definuje  pojem "globální třídy" - jako společenskou vrstvu novodobých zbohatlíků. Přičemž drtivá většina společnosti nemá šanci se do té vrstvy zařadit.  To u mnohých vede k pocitu zbytečnosti a k všeobecnému úpadku morálky.

Dále uvádí: Práce je hodnota, která spoluvytváří lidské charaktery a dává společnosti řád.  Ale automaty snižují potřebu lidské práce, kapitalisté přesouvají práci za levnou pracovní sílou. Služby nedokáží vstřebat  disponibilní pracovní sílu. Část populace podléhá klamu reklamy a považuje za ideál neomezený konzum, nesmyslný přepych, adrenalinové sporty. Prostředky si opatřují neomezeným úvěrem, zločinem, účastí na extravagancích ponižujících lidskou důstojnost.
     Aby se práce stala znovu určujícím faktorem uspořádání společnosti je třeba lidem  smysluplnou práci zajistit a ty co se rozhodli ze své vůle nepracovat k práci přinutit - to je v rozporu s dogmatem svobody.

 
havel.jpg

 


Budoucnost důchodců

 

          Následující text je opsán z publikace "Svět v roce 1995",(Victoria Publishing, The Economist Publications) dostupné ve stáncích PNS.

 

Dnešní čtenář si může porovnat tyto již dávno napsané úvahy se současným vývojem.

          str.115: Norman Macrae v článku "Ani ne tak mnoho dětí jako příliš staroušků" na číslech dokazuje snižující se přírůstky obyvatelstva světa a nad vývojem pracovních míst a předpovědí na další desetiletí. Ve své předpovědi mimo jiné říká: " .... Nové typy dostupných pracovních míst jsou určeny spíše ženám než mužům, takže mateřství bude ustupovat výdělečné činnosti. ... ", dále jeho odhad ke dvacátým letům příštího století " ... Přibližně v téže době se dozvíme neradostnou zprávu, že totiž po celém světě udržujeme při životě příliš mnoho starých lidí. ... ", závěr úvahy " ... V příštích 40 letech začne být považována za morální eutanázie ve vztahu k mnohým z vás, až se stanete prababičkami a pradědečky. Státem dotované důchody se zřejmě stanou rentami na pevně stanovené období a když si zvolíte eutanázii v pozdějším termínu, budete si muset připlatit. Stále častěji bude docházet k tomu, že praktičtí lékaři budou instruováni, aby se příliš horlivě nesnažili udržovat při životě "beznadějné případy" mezi starými lidmi... ".
          str.105 Jonathan Hoffman "Proč nedostanete penzi" autor se zamýšlí nad finanční stránkou penzijního zajištění. " ... Docela klidně se lze vsadit, že se vlády v roce 1995 pokusí se ctí odstoupit od svých velkorysých penzijních závazků. .. " o několik odstavců dále ..." Penzijní problém není ani výhradní záležitostí Evropy, ani státního sektoru. Poměr nekrytých závazků japonského veřejného penzijního systému k hrubému národnímu produktu je jen o málo nižší než v Německu. Ovšem ve Spojených státech je tento poměr oproti Německu jen asi poloviční, a to vzhledem k nižší úrovni  důchodů a vyváženější demografické křivce. ." ... " .. důchody se musí časem zbavit velkorysosti, a to buď zvýšením věku potřebného odchodu do penze (jako třeba v Anglii, kde již rozpočet na rok 1993 vycházel z postupného zvyšování důchodového věku pro ženy ze 60 na 65 let), nebo progresivním snižováním výše penzí..." Pan Dudley Fishburn, vydavatel této publikace, jinak člen Parlamentu za Kensigton a člen Dohlížecího výboru Harvardské univerzity v úvodu této publikace vyjadřuje přesvědčení že ... " V nadcházejících dvanácti měsících svět vytvoří daleko více bohatství než kdykoli předtím v dějinách. Jeho značná část vznikne v zemích, které ještě před deseti lety, kdy v nich panovaly diktatury nebo úpadek, připomínaly invalidy.. " .. dále ale pokračuje .. . " nebudou žádné velké války, jež by mohly narušit rovnováhu prudce se zlepšujícího světa. ... " a dále ... "  Prosperita a mír s sebou přinesou celkovou atmosféru rozladěnosti. ..."


   Noviny klientů skupiny Pioneer investments v ČR  KORUNA  1/02
   Výňatek z článku
Svět čelí krizi penzijních systémů:
   Vývoj demografické struktury nejrozvinutějších částí světa - jejich obyvatelstvo stárne a nastupující generace přestávají schopny uživit stále početnější skupinu seniorů.Kolaps nereformovaného důchodového systému by při zakonzervování       současného stavu mohl nastat už mezi lety 2020 - 2030. Česká republika je jednou z nejohroženějších zemí. Za padesát let by měla patřit mezi nejstarší země starého kontinentu. - v polovině století by nás mělo být o téměř dva miliony méně a 40 % populace České republiky bude starší 60 let. Nikdo neví, kde se vezmou prostředky na jejich důchody. Podle současných propočtů by Evropa musela přijmout více než 400 milionů přistěhovalců z rozvojových zemí, aby udržela ekonomický růst. Uvažuje se o rozsáhlých reformách v sociální oblasti. Do fondu sociálního zabezpečení Němci platí 19,1 % to ale nestačí, bylo by  potřeba 25 %. Italové do odvodů dávají 33 %. To nejhorší teprve přijde. V příštích 30 letech bude západní civilaze stárnout rekordním tempem. Poměr občanů starších 65 let se k lidem ve věku 20 až 64 let zdvojnásobí. Pokud věci zůstanou tak jak jsou, tak v roce 2050 by 9 z 15 zemí EU mohlo nakumulovat dluh ve výši 150 až 300 % hrubého domácího produktu.
Reforma může být bolestná. Umožní lidem ujmout se odpovědnosti za svou budoucí penzijní výplatu. Aby našli správně vyvážený vztah mezi tím, co budou spořit ve svém aktivním věku, a tím, kolik budou chtít čerpat ve stáří. Reforma  může být bolestná, ale je to jediné východisko z penzijní pasti.
Tolik soudí autor článku, který je napsán podle prý prestižního listu The Economist

 

Inu "Lidstvo si bude muset vybrat mezi barbarstvím nebo socialismem " - autorka tohoto výroku je Rosa Luxemburgová, zakladatelka německé KS, (* 1871 +zavražděna 15. ledna 1919 fašisty společně s Karlem Liebnechtem, také zakládajícím členem KS) , právnička, pracovnice německého a mezinárodního dělnického hnutí.