Mír je věcí všech a každého

 

Symbolika - Solidarita partnerských měst "Evropa pro mír"

Podle podkladů DKP Heidenheim připravil Zadražil
e:  zadrazi49@volny.cz

Všeobecně:
        Představa vytvoření společné symboliky partnerských měst pro "mír v Evropě"  vznikla v partnerském městě Jihlavě v České republice a konečná podoba byla vytvořena a realizována v partnerském městě Heidenheimu v BRD.
Tato myšlenka byla konkretizována na setkání partnerských měst, které se uskutečnilo začátkem června 2008  v Heidenheimu. U této příležitosti se zástupci DKP Heienheim,  KPÖ Sankt Pölten, FKP Clichy, PDL (Partei Die Linke) Döbeln dohodli na vytvoření symboliky. Koordinaci této činnosti převzala okresní-organizace DKP Heidenheim.

Osah - základní myšlenka:
        I když EU-ústava v roce 2005 při referendu ve Francii a potom v Nizozemí byla odmítnuta, nenechala se elita EU od tohoto úmyslu odvrátit. V Lisabonu byla připravena nová modifikace.V létě 2007 byl při tajných vyjednáváních po nepatrných úpravách vypracován následný dokument - Lisabonská smlouva. Avšak v Irsku, členské zemi EU, jediné ve které je předepsané referendum  odmítli lidé ve své většině v červnovém referendu 2008 Lisabonskou smlouvu. Je to velkým úspěchem pro mírové hnutí v Evropě a pro hnutí kritiky globalizace.

Po třetím NE patří smlouva konečně do koše na papír. Na konferenci předsedů Evropské levice (EL) v červnu 2008 bylo jasné, že nyní odpor proti "reformní-smlouvě" zesílí.

Města a obce ve všech zemí Evropské unie, zejména partnerská města a v těchto městech organizované skupiny a politické strany nesouhlasí:
      - s postupujícím oklešťováním sociálních práv a jistot,
      - s odbouráváním demokratických práv člověka.
      - s  privatizací zařízení zajišťujících základní potřeby obyvatelstva,
      - s další militarizací své země,
      - s umístěním US základen na svém území,
      - s budováním Evropy jako vojenské mocnosti.

Tento návrh znamená pokusit se společným zapojením do mírových aktivit povznést spolupráci našich měst na vyšší úroveň, odpovídající požadavkům dnešního světa.

Respektujeme:
    Národnostní jedinečnost každá země v EU.
    Vlastní identitu jednotlivých měst a obcí.

Naše hnutí překračující hranice jednotlivých zemí nesouhlasí s vojenským řešením konfliktů.
Mravní základ demokracie je v úctě ke každému člověku.

Symbolika - její význam:
Pro základ transparentu (vlajky) jsou zvoleny barvy duhy. Oblouk duhy - jako most, který spojuje jednotlivé body za Zemi. Jednotlivé země, jednotlivá města. Uzavřený kruh hvězd představuje mírové soužití zemí Evropy. Holubice míru ve středu kruhu.
Nápis má každé město ve svém jazyce.

 

 

 

                         Údaje k rokju 2008:  Spojené státy americké mají v současné době ve světě okolo 737 vojenských základen ve 130 zemích.

                                 Podle haNo 18.6.09 Podle Stockholmského mezinárodního ústavu výzkumu míru (SIPRI) v roce 2008 celosvětové výdaje na zbrojení činily 607 miliard dolarů (42 % světových výdajů na zbrojení mají Spojené státy). Následuje Čína, Francie,  Velká Británie a Rusko (59 miliard). Podle SPRI je ve výzubroji  23 300 jaderných hlavic.

 

 

Návrat na úvodní stránku