Archiv 2008 – 2009

 

 

Z P R A V O D A J   Městského výboru   KSČM v Jihlavě

 

 

é

Celoměstská shromáždění komunistů a sympatizujících   18. listopad 2009

Referát předsedy městského výboru Ing. Pavla Šlechtického

 

      Celoměstská shromáždění komunistů a sympatizujících s naší stranou svoláváme již pravidelně. Dnešní den  jsme zvolili záměrně.

Chtěli jsme se vyhnout jednání v prosinci, kdy je jich  velmi mnoho a 18. listopad jsme zvolili proto, že je třeba si připomenout  70. výročí boje studentů proti německé okupaci a 20. výročí, kdy došlo k pádu socialismu u nás a v celé Evropě. Stručně k 17. listopadu 1989. Nesplnily se  předpoklady různých prognostiků, že komunistická strana u nás sama brzy zanikne.  KSČM je po dvaceti letech jednou z nejsilnějších komunistických stran v Evropě, je třetí nejsilnější stranou v naší republice.

         Po dvaceti letech je Česká republika v  hospodářské, sociální, politické a morální krizi. Nezaměstnanost v Jihlavě je přes 9 %. V jihlavském okrese je na jedno pracovní místo  70 zájemců.  Byli jsme svědky pádu vlády, vypsání předčasných parlamentních voleb, jejich zrušení Ústavním soudem a nakonec po náhlém rozhodnutí sociální demokracie budou tyto volby v původním termínu příštího roku.  V Plzni se tituly doktorů práv rozdávaly bez studia za pár měsíců a někteří důstojníci našich elitních armádních sborů si na přilby  kreslili  esesácké znaky nebo ve volném čase cvičili  fašisty. Mediální propaganda do  nás přesto hustí, jak to bylo před listopadem roku 1989 všechno hrozné a jak se máme dobře dnes.  Proč  potom podle statistiky  se současnou situací v naší zemi není spokojeno 88 % našich občanů ? Tato nespokojenost ve společnosti  se však  neprojevuje ve větší podpoře naší strany ani v růstu jejich preferencí.  Příčin této skutečnosti je celá řada, na příklad antikomunismus sdělovacích prostředků, které nejvíce ovlivňují naše spoluobčany,  ale i  vlastní chyby a nedostatky  KSČM.

                                                                      Soustřeďme se na situaci v našem městě Jihlavě.

Městský výbor KSČM v Jihlavě se ve své činnosti soustředil  především na aktivizaci strany v našem městě a na konkrétní akce.  Ve výčtu našich akcí bych připomenul besedu k 70. výročí okupace naší vlasti, setkání s voliči v Jihlavě ohledně rekonstrukce zimního stadionu, v příměstských obcích Pístově, Herolticích, Pávově a v Hruškových Dvorech, mírové shromáždění k 70. výročí zahájení druhé světové války 1. září na jihlavském náměstí. Podíleli jsme se na oslavách 1. máje, 8. a 9. května,  2. června na celodenním předvolebním mítinku do Evropského parlamentu, včetně zajištění návštěvy s. Ransdorfa v jihlavském Motorpalu. Společně s iniciativou Ne základnám jsme několikrát v Jihlavě zorganizovali úspěšná protestní shromáždění a petiční akce proti radaru, které se setkaly se značným zájmem veřejnosti.  Zúčastnili jsme se protestní akce proti radaru v Míšově  v Brdech  a několikrát v Praze. 

       Pokud se týká členské základny v Jihlavě. V Jihlavě máme cca 250    členů. KSČM.. Naši členové jsou zatím organizováni v 17 základních organizacích. Došlo a ve větší míře bude docházet ke slučování organizací. Na příklad na Březinkách v roce 2010 budou reálně jen dvě základní organizace.  Je však třeba při slučování organizací zabránit nadměrnému úbytku členů.  Složitá situace byla a  je v některých t.zv. podnikových organizacích, kde jejich členové jsou dnes většinou důchodci a bydlí v různých místech Jihlavy a v dalších obcích. Městský výbor KSČM vyřešil situaci v ZO Tesla. Nevyřešená zůstává základní organizace železničářů, kde většina členů bydlí mimo Jihlavu. Je třeba  počítat s dalším úbytkem členů a s tím, že  některé organizace už nebudou činné.  Tuto situaci v dohledné době,  asi  5 let   již nevyřeší pouhé  slučování organizací, ale bude nutné vytvořit jednu městskou organizaci KSČM a promyslet její funkčnost.  Zatím v této situaci nejsme. Musíme se však na to připravit a pokud to bude nutné,  vytvoření jedné městské organizace strany ve městě neoddalovat. Ostatně všechny další politické strany mají v Jihlavě jenom jednu organizaci.

       Musíme jasně říci, že nejsme sami na světě a proto naše strana nemůže být uzavřenou společností, ve které si sami vystačíme. Opak je pravdou. Proto velmi oceňujeme činnost spřátelených organizací, jako je Levicový svaz žen, Klub českého pohraničí, Společnost česko kubánského přátelství, které působí v našem městě. Vyjadřujeme náš dík všem, kteří jsou členy těchto organizací a zejména jejich vedoucím funkcionářům. Jak už bylo řečeno velmi aktivně jsme pracovali v Iniciativě Ne základnám při organizování akcí proti americkému radaru a nás. Máme blízký  vztah k občanským sdružením města, na příklad ke Svazu seniorů, zahrádkářům,  sportovním organizacím a dalším. . Na Městském zastupitelstvu  tyto organizace vždy podporujeme, což je z jejich strany oceňováno. Pokud se týká spolupráce s ostatními politickými stranami velmi úzká je se Stranou demokratického socialismu, která s námi kandidovala v komunálních volbách a s jejich spoluprácí dále počítáme. Programově je nám blízká zejména v komunální oblasti Sociální demokracie, která je však zároveň náš  konkurent ve volbách. Máme již dlouhodobou a velmi úspěšnou spolupráci s Komunistickou stranou Německa družebního města Heidenheimu,

        Jsme si vědomi významu informovanosti o naší činnosti. Proto vydáváme zpravodaj MěstV KSČM v Jihlavě, kde informujeme o našich akcích i o jednáních Městského zastupitelstva. Do dnešního dne bylo vydáno celkem 6 těchto zpravodajů, předpokládáme jeho další vydání v  prosinci. Jeho dosah asi 30 ks je však malý, dáváme ho předsedům organizací a je k dispozici na okresním výboru.  MěstV KSČM má vlastní webové stránky, www.jihlava.kscm.cz

        Je na Vás, aby jste se vyjádřili o jejich kvalitách. Naše mediální působení zejména na Internetu musíme rozhodně rozšířit, jak u našich webových stránek, tak na face booku i naší větší iniciativou v blogových diskusích. Žijeme v mediálním světě a média nejvíce ovlivňují myšlení lidí. Z novin mají pro nás největší význam Haló Noviny,  regionální zpravodajství tam má na starosti Jiří Černý,  se kterým máme velmi dobrou spolupráci. V Jihlavě mají z novin největší význam Jihlavské listy, Jihlavský deník a MF Dnes. Není třeba se zmiňovat o jejich politickém zaměření. Můžeme však konstatovat, že názory zejména  komunistických  zastupitelů  k problémů Jihlavy mají v těchto médiích prostor. Jsme přesvědčeni, že k  tomu přispívají i pravidelné tiskovky, které pořádáme po jednáních Městského zastupitelstva. Totéž můžeme konstatovat, samozřejmě v daleko menším rozsahu  i o televizních  redakcích působících v Jihlavě. Naše mediální vystoupení by měla být zaměřena ke konkrétním problémům a  k nim zaujímat jasná  stanoviska. Jen tak můžeme být mediálně úspěšní. Znovu je  třeba zdůraznit pro naši činnost význam internetu, který je zejména pro mladou generaci nejužívanějším sdělovacím prostředkem.

       Politická úspěšnost každé politické strany se ukazuje zejména ve volebních výsledcích. Jaké byly volební výsledky KSČM v Jihlavě v nedávném období ?  V krajských  volbách na podzim minulého roku v Jihlavě KSČM volilo 2 623 voličů tj. 15, 74 %, ve volbách do Evropského parlamentu při mnohem menší 27,04 % účasti voličů  volilo KSČM v Jihlavě 1 757 lidí tj. 15,87 %. S výsledky těchto voleb nemůžeme být spokojeni, i když Jihlava ze všech krajských měst měla společně s Ostravou nejlepší volební výsledek.

        V příštím roce 2010 budeme mít  troje volby. Do parlamentu, senátu a do městského zastupitelstva. Zejména za komunální volby má městský výbor přímou zodpovědnost,  proto jsme jejich přípravě rezervovali samostatný bod dnešního jednání.  Musíme udělat všechno proto, aby pro naši stranu dopadly volby úspěšně a  KSČM volilo v Jihlavě   až 3 000 našich spoluobčanů. K tomu musíme získat jejich důvěru, což je náš největší a stálý úkol. Jsem přesvědčen, že v tomto směru můžeme být optimističtí.

         Potřebujeme  k tomu hlavně zdraví, což Vám ze srdce přeji.                                 

    

é

 Příprava volebního programu na komunální volby Jihlavy 2010

 

é

Adresy našich přátel

Slovensko - Socialistický zväz mladých  časopis Vzdor  http://szm.hng.sk/doc/vzdor/2009_10.pdf

Německo - komunisté z našeho družebního města  Heidenheim  www.DKP-Heidenheim.de

 

 

 

é

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – říjen 2009. (opis tištěné formy)

 

Ze 7 zastupitelů, kteří přijali pozvání vedení prádelen na návštěvu byli 4 zastupitelé za KSČM

Celkový počet zastupitelů města je 37

 

Návštěva Jihlavských prádelen 17.9. 2009

         Jihlavští zastupitelé byli také pozváni jednatelkou společnosti na prohlídku provozu Jihlavských prádelen. Celkem se prohlídky zúčastnilo sedm zastupitelů z třiceti sedmi, za klub KSČM se prohlídky zúčastnili ss. Kremláčková, Šlechtický, Vejmělek, Zadražil.

Byli jsme seznámeni s automatizovaným provozem Jihlavských prádelen, kde v současné době pracuje přes 80 pracovníků, převážně žen. Jednatelkou společnosti bylo oceněno odmítnutí prodeje Jihlavských prádelen Městským zastupitelstvem v Jihlavě z 23.6. 2009. Při prodeji by mohl být provoz prádelny zrušen a areál s velkými pozemky využit pro jiné účely. V tomto případě by hrozila stávajícím zaměstnancům  ztráta zaměstnání  a v současné době dlouhodobá nezaměstnanost.

 

Z jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě 22. 9.  2009

         Nebyla schválena změna územního plánu umožňující výstavbu dalších supermarketů v prodloužení ulice Vrchlického v blízkosti Záchranné služby a změna umožňující  v areálu Modeta – Style ve staré Brněnské ulici realizovat bytovou výstavbu. Pokud by tato změna územního plánu byla přijata blokovala by další rozvoj sousední jihlavské zoologické zahrady. Nebyl  přijat náš návrh účasti města Jihlavy v hnutí Starostové za mír, přestože v tomto hnutí založeném starostou Hirošimy  jsou stovky měst na celém světě včetně České republiky. Na příklad do tohoto hnutí je zapojeno i naše družební německé město Heidenheim.

 

Naše pozvání :

                  Městské zastupitelstvo v Jihlavě 3.11. 2009  ve 13 hod.

Nemáme ještě program jednání. Určitě se bude znovu jednat o investici EU na rekonstrukci kanalizací a vodovodů v souvislosti,  přes naše  nesouhlasné stanovisko, se schváleným výstupem Jihlavy ze Svazku vodovodů a kanalizací. Projednávány budou pravděpodobně i dotace sportovním oddílům. Jednání je veřejné, zveme Vás k jeho sledování.

 

Celoměstské shromáždění komunistů a sympatizujících 18.11. 2009 16 hodin na OV KSČM

                 Program : Zpráva o činnosti MěstV KSČM v Jihlavě, zastupitelů Jihlavy za KSČM,  Návrh volebního programu Jihlavy 2010 – 2014, příprava kandidátky KSČM města Jihlavy.

 

 

é Na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě opět excelovalo ruské umění.

         Po vystoupení Alexandrovců 13.6. 2009 vystoupil na Horáckém zimním  stadionu 3.10. 2009 ruský lední cirkus. Opět  s velkým úspěchem. Sedm tisíc diváků různého věku bylo  nadšeno sólisty a sborem Alexandrovců při poslechu  Svaté války, sboru z Nabucca, Kalinky, Kaťuši, Podmoskevských večerů a dalších písní. Divákům byl představen i dorost, chlapecký sbor. 3.10. 2009 na ruský lední cirkus přišlo dva tisíce diváků, převážně rodin s malými dětmi. V porovnání s klasickými cirkusy, kde bývá dobrá návštěva při stovce diváků,  úctyhodná účast. Ruský lední cirkus  již objel snad celý svět. V Jihlavě se přadstavil především  krásnou a velmi barevnou choreografií vycházející z ruských národních motivů. Jednotlivá vystoupení měla vysokou krasobruslařskou i akrobatickou úroveň. Nezapřela tradiční krasobruslařskou i baletní ruskou školu. Nejvíce byly přítomné děti nadšené z vystupujících zvířátek. Nejdříve vystoupily kočičky se svojí akrobacií, je potřeba říci bez bruslí. Pak vyjel na led bruslící šimpanz s hokejkou. Předváděl hokej i salta. Svému lidskému protějšku v drezu Dukly dal branku do opravdové hokejové brány. Vyvrcholením programu pak bylo bruslařské umění medvídka, které diváci po zásluze odměnili velkým aplausem.

Obě, obsahem zcela odlišná  vystoupení   ukázala, že v Jihlavě je zájem o kvalitní kulturu. Ukázala, že Horácký zimní  stadion nemusí sloužit pouze lednímu sportu, především hokeji. Ukázala tak opodstatněnost přestavby stadionu na multifunkční halu, poněvadž současný stadion  ze  šedesátých let neposkytuje pro diváky žádaný komfort, o kvalitě sociálních zařízení nemluvě. Pro zajímavost Alexandrovci v sektoru stadionu na stání dali na betonové stupně sedátka, aby divákům umožnili sednout si bez nebezpečí nachlazení.

                                                                                                                                       Ing. Pavel Šlechtický    

 

é

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – září 2009. (opis tištěné formy)

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 5.-6.6. 2009

Účast voličů v Jihlavě 27,04 %

Výsledky voleb do EU v Jihlavě :      ODS                          3 365 hlasů   30,39 %

                                                         Sociální demokracie   2 424 hlasů   21,89%

                                                         KSČM                      1 757 hlasů   15,87 %

 

Vystoupení Alexandrovců 13.6. 2009 na HZS stadionu v Jihlavě

Podle sdělovacích prostředků bylo na  koncertu  rekordních 7 000 diváků. Koncert s tradičním repertoárem ( Svatá válka, Kalinka, Kaťuša, Podmoskevské večery ) byl obecenstvem přijat s nadšením. Na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě je dále připravováno vystoupení ruského ledního cirkusu.

                                                            

Městské zastupitelstvo v Jihlavě 23.6. 2009

Většinou hlasů byla zamítnut prodej Jihlavských prádelen, proti kterému komunističtí zastupitelé vždy vystupovali.

Naopak bylo  podle našeho názoru neuváženě rozhodnuto těsnou většinou hlasů o vystoupení města Jihlavy ze Svazku vodovodů a kanalizací, což může ohrozit čerpání Evropských fondů na nutnou rekonstrukci kanalizací v Jihlavě. Komunističtí zastupitelé byli proti vystoupení Jihlavy ze Svazku.

Většinově městští zastupitelé za KSČM podpořili návrh na získání dotací z Evropské unie Sokolu Jihlava pro  úpravu   zavřeného kina Sokol na multifunkční kulturní zařízení.

 

Mírové shromáždění k 70. výročí zahájení 2. světové války 1.9. 2009

MěstV KSČM 1.9. 2009 na jihlavském náměstí zorganizoval mírové shromáždění připomínající 70. výročí zahájení 2. světové války přepadením Polska fašistickým Německem. Byli jsme  inspirováni našimi přáteli z Komunistické strany Německa družebního města Heidenheimu, kteří mírové akce pořádají pravidelně.

 

Do Městského zastupitelstva předkládáme návrh, aby se Jihlava zapojila do hnutí Starostové za mír, které inicioval starosta Hirošimy. Na mírovém shromáždění jsme dále představili jihlavské kandidáty do parlamentu ČR Ing. Ladislava Vejmělka, PhDr. Martina Herzána a Radku Bauerovou.

 

Pozvánka

Zveme Vás na veřejné jednání Městského zastupitelstva v Jihlavě, které se bude konat 22.9. 2009 ve 13 hodin na jihlavské radnici.

 

é

 Nikdy více války, nikdy více fašismu!

 

1. září 2009 

Mírové shromáždění občanů

k 70. výročí zahájení 2. světové války

 s představením kandidátů za KSČM do parlamentu České republiky

Masarykovo náměstí v Jihlavě

 

1_9_1M

 

1_9_3M

 

 

é Prvomájová manifestace v Jihlavě 2009  se konala na náměstí Svobody u pomníku rudoaramejců.

Přítomno bylo 150 občanů.

       Projevy přednesla Marie Rusová, zastupitelka kraje Vysočina a kandidátka do Evropského parlamentu a dále Radka Bauerová, zastupitelka města Jihlavy za KSČM.

 

KVObě soudružky se především soustředily na hospodářskou krizi, se kterou zejména Radla Bauerová, dělnice z továrny Bosch má osobní zkušenosti..

K poslechu hrála dechová hudba. Shromáždění začalo státní hymnou a bylo zakončeno Písní práce.

   

 KV1

 

KV3 

 

 

 

 

 

 

Další květnové akce:

8. května 2009 v 10.00 Ústřední hřbitov - položení věnce u pomníku sovětských vojáků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

é

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – duben 2009. (opis tištěné formy)

Jednotlivé akce :

3. 4. 2009, 4.4. 2009 Manifestace proti americké radarové základně v Praze. Manifestace proti americké radarové základně v Praze u příležitosti návštěvy amerického prezidenta Obamy v našem hlavním městě. Manifestace 3.4. pořádala KSČM, 4.4. Iniciativa Ne základnám.  Obou manifestací se zúčastnili členové KSČM z Jihlavy. 

 

8.4. 2009 Beseda zastupitelů za KSČM s občany v restauraci Krystal k problematice Horáckého zimního stadionu v Jihlavě. Byl představen a prodiskutován projekt druhé ledové haly při HZS v Jihlavě.

 

9.4. 2009 Petiční akce proti radaru na Masarykově náměstí v Jihlavě. Petiční akce za referendum k připravované radarové základně USA byla úspěšná. Petici podepsalo 182 občanů.

 

14.4. 2009  Zasedání Městského zastupitelstva v Jihlavě

Byl schválen kapitálový rozpočet města Jihlavy na rok 2009, v důsledku výpadku příjmů města musel být rozpočet významně pokrácen. Byly schváleny na rok 2009 3 miliony Kč na nejnutnější opravy HZS a prostředky na projekt

 nové, zastřešené ledové plochy. Byla schválena rozsáhlá privatizace bytů ve středu města, náš protinávrh zastupitelů za KSČM nebyl přijat. Vzhledem k tomu, že diskriminačně se městské dotace na opravy fasád a střech nebudou napříště vztahovat na panelové domy hlasovali zastupitelé za KSČM proti návrhu změn těchto dotací.   

 

16.4. 2009 Zasedání OV a MěstV KSČM Jihlava.

Bylo schváleno konání výročních schůzí a okresní konference KSČM. Májové oslavy v Jihlavě:  1. máj 10.00 hod. náměstí Svobody, 14.00 hod. veselice na OV, Úlehlova 5 v Jihlavě.  8.5. 10.00 hod. pietní akce na pohřebišti Rudé armády, 9.5. 15.00 hod. položení kytice u pomníku rudoarmějců na náměstí Svobody v Jihlavě.

 

21.4. 2009 Beseda zastupitelů za KSČM s občany v Herolticích. Beseda za účasti ředitele Dopravního podniku Ing. Vilíma byla zaměřena k problematice příměstské obce Heroltice. Účast 15 občanů Heroltic, většinou mladých žen.

 

Stanovisko klubu zastupitelů za KSČM ke sloučení základních škol Březinova, Demlova.

Bylo přijato negativní stanovisko ke sloučení těchto škol vzhledem k rozdílnému charakteru škol, kde v ZŠ Demlova jsou integrovány školy s tělesným postižením. Odchod ředitele do důchodu nemůže být důvodem k zániku školy nebo jejímu sloučení.  

 

Prohlubující se hospodářská krize

Za měsíc únor 2009 se v okrese Jihlava opět zvýšila nezaměstnanost o 0,5 % na 8,6 %. Toto zvýšení nezaměstnanosti je v okrese Jihlava nejvyšší ze všech okresů kraje Vysočina. Předpokládá se další propouštění v Motorpalu. Okresní výbor KSČM rozhodl připravit rezoluci k hospodářské krizi, která bude předložena okresní konferenci KSČM 21.5. 2009.              

 

é

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – březen 2009. (opis tištěné formy)

 

Jednotlivé akce :

4.3. 2009 Oslava MDŽ v Jihlavě

Oslava Mezinárodního dne žen se konala v Jihlavě 4.3. 2009 na OV KSČM. Akci pořádal Levicový klub žen v Jihlavě. Kromě Jihlavy se obdobné oslavy uskutečnily v jihlavském okrese v Třešti, Telči a Dobroníně.

 

10.3. 2009 Krajské zastupitelstvo kraje Vysočina

Krajské zastupitelstvo schválilo výzvu k celostátnímu zrušení všech poplatků ve zdravotnictví zavedených Topolánkovou vládou. 29 zastupitelů bylo pro tento návrh, 11 proti, 3 se zdrželi. Byl schválen příspěvek 1,3 milionů Kč pro krajské středisko mládeže v ledním hokeji v Jihlavě. Propad příjmů kraje v důsledku hospodářské krize zatím 100 milionů Kč, předpoklad až 500 milionů Kč.

 

12.3. 2009 Beseda k 70. výročí okupace Československa fašistickým Německem.

 

24.3. 2009 Pracovní zasedání Městského zastupitelstva v Jihlavě Byl projednán kapitálový rozpočet města Jihlavy na rok 2009, v důsledku výpadku příjmů města musel být rozpočet významně pokrácen. Dále byl projektanty prezentován návrh nové, zastřešené ledové plochy u Horáckého zimního stadionu, což bude předmětem jednání zastupitelstva 14.4. 2009. Byla projednána koncepce prodeje bytů města v městské památkové rezervaci, podle které by byla většina těchto bytů dána k prodeji. Kromě bytů pečovatelské služby by si město ponechalo kolem 120 bytů ve významných  domech města,  zejména na Masarykově náměstí. 

 

25.3. 2009 Veřejné projednání sociologického průzkumu v Jihlavě Podle provedeného sociologického průzkumu za největší problém v Jihlavě považují její občané nedostatečné možnosti k parkování. Veřejného projednávání se kromě zastupitelů a novinářů zúčastnili jen tři občané z široké veřejnosti.

 

Prohlubující se hospodářská krize

Za měsíc únor 2009 se v okrese Jihlava zvýšila nezaměstnanost o 0,7 % na 8,1 %. Krize již postihla všechny obory, poněvadž nárůst nezaměstnanosti v únoru již nebyl zapříčiněn velkými jihlavskými podniky, které propouštěly již v průběhu roku 2008 a v současné době pracují jen čtyři dny v týdnu. U Bosche  z 6 000 zaměstnanců pouze 17 z nich nepodepsalo dodatek k pracovní smlouvě o snížené pracovní době. Krizi hospodářskou provází krize sociální, na příklad se výrazně zvýšily krádeže v obchodech v Jihlavě. (Dle novinových zpráv) Ministr financí Kalousek chce řešit výrazné snížení státních příjmů vypsáním státních dluhopisů  1,4 miliardy Kč s vyšší úrokovou sazbou. Jde o to, zda občané je budou kupovat ?

 

Připravované akce

8.4. 2009 18.00 hod. salonek restaurace Krystal v Jihlavě

Beseda zastupitelů Jihlavy za KSČM s občany o rekonstrukci Horáckého zimního stadionu  a výstavbě druhé  ledové plochy v Jihlavě.        

 

 

Diskusní příspěvek Ing. Pavla Šlechtického na 6. zasedání ÚV KSČM  28.3. 2009.

 

Na naše občany hospodářská a sociální krize doléhá velmi těžce. Zdá se, že postihla všechny obory. Jen za únor se  v jihlavském okrese zvýšila nezaměstnanost o 0,7 % na 8,1 %.  A to lidé propuštění z největších podniků se již na pracovním úřadě zaregistrovali dříve. Velké podniky  omezily výrobu na čtyři dny v týdnu.  I přes podstatné snížení mzdy je to přijímáno pracovníky s úlevou. Tak u největší firmy  Bosch Diesel   z 5 600 zaměstnanců jen 17 odmítlo podepsat dodatek k pracovní smlouvě a podnik přislíbil do konce srpna nepropouštět. Co bude dál, nikdo neví. Beze sporu je však třeba udržet lidi v práci tak dlouho, jak  je to jen možné. V regionu jsou nám adresovány výzvy krizi nepolitizovat. Je to naprosto marná snaha. Před týdnem jsme mohli na sjezdu ČSSD slyšet slovenského premiéra Roberta Fica, že viníkem současné situace je neoliberální systém. Řečeno jinak soudobý kapitalismus. Nic nového. Karel Čapek již v roce 1935 k tehdejší hospodářské krizi napsal cituji. Jedno je už téměř jisté, že hospodářská krize u nás, jako všude je následek rozkladu kapitalistického liberalismu a že to jediné, co nemůže přinést nápravu je politika vedená kapitálem. Budeme ještě dlouho hledat, jak přeorganizovat hospodářský život, jen na tu jedinou cestu, která vedla k dnešnímu rozvratu se už vracet nebudeme. Komentáře není potřeba. Je nutné jednoznačně  pojmenovat příčinu současné krize, kterou je kapitalistický systém.  Ještě nutnější je však pomoci lidem, kteří na krizi nejvíce doplácejí, a to těm kteří jsou nebo ještě budou nezaměstnaní. Nezaměstnanost je sociální problém. Práce normálním lidem dává důstojnost. Nezaměstnanost přináší hlubokou frustraci a existenční strach. Je potřeba urychleně prodloužit dobu, kterou lidé pobírají podporu v nezaměstnanosti a podstatně zvýšit výši podpory  a prosadit tyto návrhy v parlamentu.  V současné době na příklad lidé do 50 let věku pobírají podporu jen 5 měsíců  a poslední měsíc berou jen 45 % čisté mzdy. Při  čistém platu 15 000 Kč, obvyklém na Vysočině,   tak podpora činí 6750 Kč. Když zaplatí nájem a inkaso, tak nevím z čeho žijí. Do velkých problémů se mohou dostat absolventi škol,  pro které nebude práce. Bez 1 roku praxe nemají nárok na podporu, stát jim platí jen zdravotní pojištění. Krize bude hlavním tématem všech volebních kampaní, které nás čekají. A to včetně voleb do Evropského parlamentu. Už dnes se jí ohání kdekterá strana a stranička. V Jihlavě 1.dubna bude lídr sociální demokracie Jiří  Havel  se Milanem  Štěchem. Jediné téma  jejich besedy s občany je ČSSD proti krizi  a slogan na plakátech – na krizi nesmí doplatit ti, kteří ji nezavinili. KSČM je  tak postavena před velkou výzvu. Příčiny krize jasně pojmenovat a hlavně přicházet s návrhy, jak lidem  účinně  pomoci. Vyžaduje to naši mimořádnou  aktivitu. Jen tak můžeme v politické soutěži, která nás v nadcházejících volebních kampaních čeká,  uspět.

 

 

é

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – únor 2009. (opis tištěné formy)

Jednotlivé akce :

31.1. 2009  Manifestace KSČM proti radaru v Praze.

Manifestace se uskutečnila na Palachově náměstí v Praze. Po projevu předsedy strany, Vojtěcha Filipa, byl schválen dopis americkému prezidentu Obamovi. Pak následoval pochod zúčastněných Prahou k americkému velvyslanectví, kde byl dopis předán. Z Jihlavy se manifestace zúčastnilo devět  členů KSČM,  tři z Iniciativy Ne základnám. 7.2. 2009 Jihlava Masarykovo náměstí - petiční akce za referendum k radarové základně

Petici  v odpoledních hodinách organizovala Iniciativa Ne základnám za účasti členů MěstV KSČM  Ladislava Zadražila a Pavla Šlechtického. Petiční arch podepsalo 65 občanů. Podle petičního zákona není třeba k akci ohlášení, což si neověřil náměstek primátora Radek Vovsík, když na petiční akci zavolal městskou polici.

17.2. 2009 Městské zastupitelstvo v Jihlavě.

Na zastupitelstvu nebylo nic zásadního projednáváno. Prošel náš  návrh přiznání dotace oddílu moderních gymnastek TJ Sokol Bedřichov. 19.2. 2009 Městský výbor KSČM. Byl ustaven Městský volební štáb ve složení Ladislav Vejmělek předseda, Radka Bauerová, Martin Herzán, Jiří Huďa, Ladislav Zadražil.

 

V září nastoupí do prvních tříd v jihlavských školách o 58 dětí více než před rokem. V posledních třech letech zásluhou populačního růstu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se stále zvyšuje počet dětí nastupujících v Jihlavě do prvních tříd. Před třemi roky nastupovalo do prvních tříd o dvě stovky dětí méně než na podzim minulého roku. V září 2009 bude v Jihlavě 498 prvňáčků, o 58 více než v úvodu školního roku 2008/2009. Jihlava má 11 základních škol ( včetně ZŠ speciální ), které navštěvuje 4205 dětí, z toho 52 dětí speciální školu. Kapacity základních škol jsou dostatečné. Výsledky zápisu do 1. tříd ZŠ Jihlava pro školní rok 2009/2010: Demlova 32  45(+8), E. Rošického 2  81(+8), Havlíčkova 71 45(+8), Kolárova 30 40 (-7), Křížova 33  23 (+4), Nad Plovárnou 5  43 (+6), O. Březiny, Demlova 34  82 (+26),

Seifertova 5  76 (-13), TGM,  Žižkova 50  57 (+15), Jungmannova 6  3 (+1), Spec. Březinova 31  3 (+2).

 

Důsledky hospodářské krize v Jihlavě.

V důsledku hospodářské krize řada  významných jihlavských podniků omezila pracovní týden na 4 dny. Pátý den v týdnu je volný bez náhrady mzdy. Toto opatření znamená snížení měsíční mzdy na 80 %, v Motorpalu je nepracovním dnem pátek.

Zaměstnanci největšího podniku Bosch tak nepracují v pondělí a některé dny v měsíci mají nařízenou dovolenou.

 

Pozvánka na březnové akce :

  4.3. 2009 14.30 hod. OV KSČM  oslava Mezinárodního dne žen.

12.3. 2009 16.00 hod. Beseda k 70. výročí obsazení naší republiky fašistickým Německem.

 

Výročí měsíce

9.3. 1934   75. výročí narození prvního kosmonauta Jurie Alexejeviče Gagarina.

 

 

é

Termíny jednání  MěstV KSČM:     19. února

                                                            19. března

                                                            16. dubna

                                                            14. května

                                                            25. června

Vždy v 17.00 hodin na OV KSČM Úlehlova 5,  Jihlava.

Jednání jsou volně přístupná všem členům KSČM a sympatizujícím.

 

é

 

Praha 31. ledna 2009 - Demonstrace proti  radaru

Pořádala: KSČM

Cíl: předání dopisu na americkém velvyslanectví pro presidenta USA – informace o nesouhlasu s umístěním americké vojenské základny v České republice.

 

CEST1

 

ZPRAV1M

Před USA Ambasádou.

 

é

 

Zpravodaj Městského výboru KSČM v Jihlavě – leden 2009. (opis tištěné formy)

 

Jednotlivé akce.

16.12. 2008 Městské zastupitelstvo v Jihlavě.

Byl schválen rozpočet města na rok 2009, zastupitelé za KSČM se zdrželi hlasování z důvodu, že v rozpočtu je již kalkulováno s prodejem Jihlavských prádelen. Byl schválen vstup soukromé společnosti Limar napojené na PSJ do fotbalového FC Vysočiny. Společnost se zavázela vložit do jihlavského fotbalu postupně 100 milionů Kč, město Jihlava by finančně podporovalo ve fotbalu jen mládež 6 miliony Kč ročně.

 

14.1. 2009 Výroční schůze odbočky Česko kubánského přátelství v Jihlavě.

 

15.1. 2009 Schůzka kandidujících za KSČM v Jihlavě r. 2006. Byla podána zpráva o výsledku KSČM v Jihlavě v krajských volbách. Informace o činnosti zastupitelů za KSČM a členů výborů a komisí města za KSČM. Důraz byl kladen na výběr kandidátů do Městského zastupitelstva v Jihlavě za KSČM, který by měl být ukončen do listopadu 2009, před tím by měl být vypracován rámcový volební program KSČM pro Jihlavu.

 

27.1. 2008  Krajské zastupitelstvo Vysočina. Od 1.2. 2009 nebudou v krajských nemocnicích vyvírány zdravotnické poplatky, uhradí je kraj Vysočina.

 

29.1. 2009 15.00 hod. Jihlava. Shromáždění proti nečinnosti Státního energetického úřadu při stálém zvyšování cen energií.

 

31.1. 2009 13 hod. Praha Palachovo náměstí demonstrace svolaná KSČM proti radarové  základně USA v České republice.

 

Plán práce MěstV KSČM v Jihlavě na 1. pololetí r. 2009. 22.1., 19.2., 19.3., 16.4., 14.5., 25.6. 17.00 hod. OV KSČM Úlehlova 5, Jihlava

Schůze MěstV KSČM jsou volně přístupné všem členům KSČM a sympatizujícím.

Prohlubující se hospodářské krize.

      Podle údajů ředitele Pracovního úřadu v Jihlavě Ing. Jiřího Hrdličky zveřejněných v Jihlavském deníku 29.1. 2009 je nezaměstnanost v okrese Jihlava 7,4 %. Na 4590 nezaměstnaných   je 250 volných míst. Podniky vyrábějící díly k automobilům jsou postiženy nejvíce. Situaci řeší zatím odstávkami výroby buď v pátek nebo celý týden - Motorpal, Bosch.

V největším podniku kraje Bosch jede výroba na kapacitu 50 – 75 %. Od 1.1. 2009 změnil Bosch pracovní cyklus 12 hodinový  na třísměnný 8 hodinový. Toto opatření omezením příplatků vyvolalo snížení mezd, které má být částečně kompenzováno zvýšením platů v roce 209 o 8,6 %.

 

V roce 1935 Karel Čapek napsal : Jedno však je už téměř jisto, že hospodářská mizérie u nás, jako všude je následek rozkladu kapitalistického liberalismu a že to jediné, co nemůže přinést nápravu je politika vedená kapitálem. Budeme ještě dlouho, pomalu a s obtížemi hledat metody, jak přeorganizovat hospodářský život, jen na tu jedinou cestu, která vedla k dnešnímu rozvratu se už vracet nebudeme. ( Čapek 1991 : 318 ). Platí to i pro rok 2009 ?

   

Výročí měsíce.

Před 90 lety 15.1. 1919 byli zavražděni představitelé německého proletariátu Rosa Luxemburgová a Karl Liebknecht. Před 50 lety 1.1. 1959 byl na Kubě svržen režim diktátora Batisty kubánskými vlastenci v čele s Fidélem Castrem. 

 

 

é

4. prosinec 2008  Aktiv komunistů  Jihlavy

 

OBR_MM

 

Materiály:

              Zpráva o činnosti MěstV KSČM za rok 2008

              Zpráva o politické situaci v Jihlavě r. 2008

 

Usnesení celoměstského shromáždění  komunistů a sympatizujících z 4.12.2008.

 

-  Shromáždění bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti MěstV KSČM v Jihlavě, o činnosti zastupitelů města Jihlavy za KSČM, zprávy o politické situaci v Jihlavě.

Doporučuje :

      - Předsedům ZO KSČM v Jihlavě projednat v ZO a navrhnout kandidáty za město Jihlavu do parlamentu, senátu a  Městského zastupitelstva v Jihlavě. Do 30.11. 2009

      - MěstV KSČM v Jihlavě :

              - Svolat schůzku všech kandidujících v roce 2006 do Městského zastupitelstva za KSČM. Do 31.1. 2009

              - Jmenovat volební štáb města Jihlavy k řízení a zabezpečení volebních kampaní v Jihlavě.  Do 28.2. 2009

              - Nominovat na základě návrhů ZO KSČM kandidáty města Jihlavy za KSČM do parlamentu, senátu. Do 30.11. 2009

              - Navrhnout kandidátku do Městského zastupitelstva Jihlavy za KSČM a svolat nominační shromáždění KSČM v Jihlavě za účelem stanovení pořadí kandidátky tajnou volbou.  Do 30.11. 2009

              - Zajistit konání besed zastupitelů za KSČM Městského zastupitelstva v Jihlavě s občany Jihlavy a jeho příměstských obcí.  Do 30.11. 2009

 

é

 

Výsledky krajských voleb ve městě Jihlavě

 

R. 2008  15,74 %, 2 623 hlasů  

R. 2004   19,43 %, 2 439 hlasů

 

Nárůst hlasů 184, Pokles v %  3,69 % nárůst hlasů ČSSD 4500, vyšší nárůst hlasů než KSČM měla i ODS.

Jihlava v krajských volbách měla s Ostravou ze všech krajských měst nejlepší volební výsledek.

Pro srovnání okresní města Vysočiny : Třebíč 16,94 %, 1972 hl. H. Brod 17,87 %, 1541 hl., Žďár n.S. 12,28b %, 1008 hl. Pelhřimov 8,79 %, 557 hl.

 

Jihlava po obvodech

1.Pávov 17,05 % ( 3. místo ), 2. Pávovská 34,11% (1), 3. Sokolovská 16,37% (3), 4. Sládkova, Smrčenská 9,41% ( 3-4 ),  5.  Kollárova 17,81% ( 3 ),  6. Fugnerova, Sokolovská 19,96 % ( 3 ), 7. Kr. Vršek 14.82%  ( 3 ), 8. Havlíčkova 14,97% ( 3), 9. Jiřího z Poděbrad 11,13%  ( 3 ), 10. Okrajová% 15,29 ( 3 ), 11. Na Dolech  9,19% ( 3 ), 12. sídl. Na Dolině 11,32% ( 3 ), 13. Mlýnská, Kalvárie 16,29% ( 3 ), 14. Stavbařů, Březinova 108-126, Heleninská 17,09% ( 3 ), 15. Srázná, Na Stoupách  13,31% ( 3 ), 16. Komenského 14,08% (3)  17. Fritzova 9.84% ( 3 ), 18. Palackého, Benešova 16,43% ( 3 ), 19. Kosmákova, Mas. nám. 10,64% ( 3 ),  20. Kosovská 16,52% ( 3 ), 21. Brněnská, Čajkovského 10,83% ( 3-4 ), 22. Demlova , Na Člunku, Stará cesta 18,71%( 3 ),  23. Březinova 1 –19. Demlova 1-7  24,53%

(2), 24. Březinova 20-61, Helenínská 17,75% (3), 25 Březinova 62-144  20,23% ( 2 ), 26. Březinova 19a – 145 21,29 %2), 27. Brněnská 47-69, Na Kopci 18,47%( 3 ), 28. Březinova, Na Kopci 18 – 27 22,75 % 3 ), 29. Helenín 21,11%( 2 ),30. Polní, Hany Kvapilové 15,06%( 2 ), 31. Nad Plovárnou 14,14 % 3 ), 32. Brtnická 19,31%( 2 ),33. Lidická kol., Znojemská 15,38%( 3 ), 34. Jiráskova, K.Světlé 11,45%( 3 ), 35. Ladova, E. Rošického 15,90 % 3 ), 36. Erbenova 16,53%( 3 ), 37. Za Prachárnou 11,45%( 3 ),  38. Vrchlického 25,49%( 2 ), 39. Kainarova, sídl. Na Dolině 7,92%( 4 ), 40. 17. listopadu 12,02%(3 ), 41 U Pivovaru 17,36 % 2 ), 42. Na Hliništi, Žižkova 15,25%( 3 ), 43. Seifertova, Sv. Čecha 12,20%( 3 ), 44. Kosov 18,18%( 2-3), 45. Bří. Čapků, U Hřbitova 15,80%( 3 ), 46. Telečská 16,24 %( 3 ), 47. Ke Skalce, Wolkerova 17,22%( 3 ), 48. Hosov 22,44%( 3 ), 49. Fibichova 17,12%( 3 ), 50. Horní Kosov 9,04%( 3 ), 51. Jarní, S.K. Neumanna 11,91%( 3 ), 52 Heroltice 18,00%( 3 ), 53 Henčov 13,20%( 3 ), 54 Hruškové Dvory 24,69%( 3 ), 55. A. Důl 25,14%( 3 ), 56. Zborná 7,50%( 3 ), 57. Pístov 26,25 ( 2 ).

 

V okrsku 2 Pávovská KSČM vyhrála se ziskem 34,11 %.

Kolem 20 % a více dosáhly okrsky 6 Sokolovská, sídliště Březinova – Demlova, Na Kopci okrsky 22, 23, 25, 26, 27, 28, dále okrsek 29 Helenín, 32 Brtnická, 38 Vrchlického, 48 Hosov, 54 Hruškové Dvory, 55 A. Důl, 57. Pístov 26,25 % druhý největší % hlasů. Nejhorší volební výsledky – sídliště Na Dolině, Horní Kosov, střed města, Zborná.

 

Okres Jihlava 15,96 %, 6 080 hlasů.

V okr. Jihlava vyhrála KSČM v Cerekvičce – Rosicích 43,9 %, ve volebním okrsku Janštejn, Jindřichovicích,  Klátovci 45,45 %, Plandrech, Rozseči a Vanově. Ve volební kampani byly předvolební besedy, mítinky ve 23 obcích, v Jihlavě 2 x v restauraci U Rebela, v Krystalu , setkání s voliči sídliště Březinky, Jitřenka, Masarykovo náměstí.

 

é

 

Naše solidarita - pomoc Kubě

Společnost Česko-kubánského přátelství se obrací na všechny občany.

     Uprostřed západní polokoule si příroda vybrala svou daň Hurikány „Gustav“, „Ike“  -  tropické hurikány řádily v tomto roce v karibské oblasti. Kubě způsobily ohromné škody. Ty se odhadují na  více jak 5 miliard dolarů.  Jsou zničeny nejen  obytné budovy, školy, zdravotnická zařízení, ale také rozsáhlé plochy zemědělských plodin a plantáže.

Podle dostupných informací hlášeny mimo jiné škody:

- poškozeno 444 000 domů, z toho 63 000 se zcela zhroutilo

- ztráta půl milionů drůbeže

- kompletně srovnána se zemí cukrová třtina na 256 000 hektarech

- dalších 518 000 hektarech došlo k jejímu zatopení

- rozsáhlé škody elektrické rozvodné sítě, vážně poškozeny malé a střední vodní elektrárny

- ve východních provinciích ztraceno 10 000 hektarů banánů a více než 10 000 hektarů dalších plodin

- poškozeno nebo zničeno 2 642 zařízení Ministerstva školství, včetně 185 středisek s celodenní péčí

- ochranu a pomoc v souvislosti s těmito dvěma povětrnostními jevy potřebovalo 3 179 000 lidí

- bylo přemístěno 2 818 turistů

- bez přístřeší  zůstalo 200 000 osob

 

        Odstraňování škod bude vyžadovat několikaletou intenzivní práci.

Potřebují pomoc nás všech.

Finanční pomoc lze zasílat prostřednictvím kterékoliv banky v České republice na účet:  000000-2115483339/0800    Česká spořitelna, pobočka Praha 1, Vodičkova 9

Adresa: Společnost Česko-kubánského přátelství, občanské sdružení,  Klíčanská 7, 182 00 Praha 8. tlf. 224 311 253

http://sckp.unas.cz

e-mail:  asociacion@sckp.unas.cz

 

Žádost o pomoc na stránku umístil předseda jihlavské pobočky společnosti SCKP Ing. L. Zadražil,  776 092 611

 

é

21. října 2008 v 16.00 hodin na OV KSČM v Jihlavě  - Beseda s historikem  doc. Josefem Kůtou, k 90. výročí vzniku samostatného Československého státu.

 

é

Několik úvah  ke krajským volbám. Toto končící volební období jsem měl tu čest být zastupitelem kraje Vysočina za KSČM. Jaké to bylo zastupitelstvo ? Z 45 členů nás bylo za KSČM 11( druhá nejsilnější strana ), sociálních demokratů 6, společně jsme byli v opozici. Vládnoucí krajskou koalici tvořily tyto strany ODS, KDU ČSL a tak zvaní nezávislí. Musím říci, že jsem mezi nimi žádný rozdíl neviděl. V průběhu volebního období vystoupil z ODS pan Huńáček z Jihlavy z důvodu známých, že to s jihlavskou partou ODS nemohl vydržet a pan Štefáček starosta z Přibyslavi z důvodu nesouhlasu výběru ředitele gymnázia v Havlíčkově Brodě. Z KDU ČSL vystoupila starostka z Koněšína paní Žáková z důvodů, že na kandidátkách této strany se jednoznačně preferují muži. Vztahy v zastupitelstvu byly korektní. Opozice měla poměrnou účast ve všech výborech i komisích rady, na grantových výborech i při výběrových řízeních investičních akcí. Předsedy nejdůležitějších výborů byli zástupci opozice t.j. finančního ČSSD, kontrolního KSČM. Vzájemná spolupráce opozičních stran KSČM, ČSSD byla dobrá.  S čím jsem nemohl v zastupitelstvu souhlasit ? Především to byla úporná snaha koalice změnit  nemocnice v kraji na akciové společnosti. Přípravu této změny pro kraj dělala soukromá advokátní kancelář Švejkovský a spol z Plzně, která za to dostala údajně přes dva miliony Kč. Koalice návrh změny nemocnic na akciovky nakonec v hlasování prosadila. Když však zjistila, že nemocnice jako akciovky by z Evropské unie nemohly dostat žádné peníze , sama navrhla toto usnesení zrušit.  Nemohl jsem souhlasit s neustálým nárůstem pracovníků na Krajském úřadu, kterých je k dnešnímu dni 402. Nepočítaje různé pomocné organizace kraje, které vznikly v nedávné době pokud možno s anglickým názvem Tourism, Education. Tolik úředníků se už na stávající kraj nevejde. Proto docházelo k takovým paradoxům, že na příklad do Domova mládeže ve Věžní ulici v Jihlavě se v září loňského roku nastěhovali děti a v říjnu se museli vystěhovat pryč a objekt se začal rekonstruovat pro odbor školství, dodnes není dokončen. Není možné souhlasit s koalicí postavit nový krajský úřad v prostoru bývalých kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Na to by asi peníze byly.  Všude jinde se musí šetřit na všem. Opozice byla vyloučena z personálních výběrových řízení. Nedomnívám se, že při nich rozhodovala odbornost, spíš příslušnost k té správné straně. Příklad za všechny. Výběrovou komisí byla vybrána ředitelkou havlíčkobrodského gymnázia jeho dlouhodobá a oblíbená zástupkyně. Rada kraje však ani rozhodnutí  jí jmenované výběrové komise nerespektovala a na toto místo jmenovala někoho zcela jiného. Těch  věcí by byla spousta. Snad jen takovou perličku na zubní pohotovosti v Jihlavě odkazují v době kdy již není v provozu na nejbližší v Brně.  I za to má kraj odpovědnost, nemocnice přímo řídí a lékařskou službu první pomoci převzal od okresů a financuje ji.

                                                     Co bych v kraji prosazoval pokud bych byl zvolen ? Soustředím se v tomto případě na Jihlavu, kde žiji a kterou jsem v kraji zastupoval. Ve zdravotnictví jednoznačně kvalitní dovybavení onkologie, rekonstrukci infekčního pavilonu, nejstaršího objektu nemocnice,  zřízení traumatologického centra, lepší vybavení oddělení dlouhodobě nemocných i vyšší ohodnocení zdravotního personálu na tomto oddělení. Ve školství nepřipustit nevhodné slučování středních škol zcela rozdílných oborů, podpora učňovského školství, mimoškolní výchovy. Podpořit v Jihlavě rozvoj vědy a techniky, který zde byl dost zanedbáván na příklad zřízením vědeckotechnického parku, stavbou hvězdárny v příměstské obci Vysoká. Na úseku dopravy konečně vyřešit křižovatku U tří věžiček, dříve než se zde stane nějaké neštěstí.  Provést asfaltový povrch na místo hlučné dlažby v ulici Telečské až do Pístova, která je ve správě kraje. Podporovat kulturu příkladně Horácké divadlo v Jihlavě,  které řídí kraj, aby nemuselo dále redukovat počet premiér jejichž počet 6 za sezonu už je tak dost limitní. Podporovat sport mládeže ve všech sportovních odvětvích, které v Jihlavě mají značné úspěchy. V neposlední míře zajistit důstojný život občanů, kteří potřebují pomoc pro svůj zdravotní a duševní stav. Kraj přímo řídí řadu ústavů sociální péče. Jsem přesvědčen o nutnosti změny v kraji i o tom, že levice, kterou v našem kraji představuje KSČM a sociální demokracie,  by dokázala vést kraj Vysočinu lépe než stávající koalice.

                                          Tyto krajské volby budou nepochybně i plebiscitem důvěry a spokojenosti občanů s reformou veřejných financí, reformou zdravotnictví se všemi jeho poplatky a v neposlední řadě i s umístěním amerického radaru v naší republice. Není náhodou, že parlament bude schvalovat smlouvu o radaru i další reformy ve zdravotnictví včetně privatizace zdravotních pojišťoven až po krajských volbách.  Proto všem přeji ve volbách 17. a 18.října pevnou a šťastnou ruku. A nezapomeňte Komunistická strana Čech a Moravy má číslo 1.

                                                                                                                                       Ing. Pavel Šlechtický

                                                                                                                   kandidát do kraje Vysočina za KSČM   

 

 

é

 

30. září 2008 v 15.30 hodin na OV KSČM v Jihlavě Beseda k 70. výročí mnichovské smlouvy.

 

é

 

22. září 2008  - poslanec PČR- PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc. Na předvolební besedě v Jihlavě – salonek restaurace Krystal

 

é

 

Ve jménu života -  Julius Fučík    popraven 7.9.1943
 FUCIKG1                                                                  

 Jen ve dnech 6.-11.9. 1943 v berlínské věznici Plötzensee oběšeno 234 lidí. Mezi popravenými byl i německý horník, který odmítl pracovat pro zločinný Hitlerův režim. Také popraven holandský klavírista Karel Robert Keiten, odsouzen za to, že po návratu z jedné svého turné prohlásil, že po porážce nacistických vojsk u Stalingradu je jasné, že Německo už celou válku prohraje.
Podle HaNo (autor: zkratka jel, ze dne 23.2.2002):
        Profesor slavistiky Petr Steiner z Pensylvánské univerzity v USA po tři roky o prázdninách shromažďoval v České republice fakta k napsání kritické eseje nazvané Ejhle, hrdina s podtitulkem Julius Fučík a jeho Reportáž.
Steiner v eseji uvádí, že k velkému úžasu mnohých, co po dlouhá léta hlásala komunistická propaganda, že totiž Julius Fučík byl hrdinou, je skutečně pravda.

 

Foto: Fučík s Gustou

              J. Fučík: Nebylo bezejmenných hrdinů.

 

é

8. červenec 2008 Praha - Demonstrace proti radaru

 

Na 3 000 odpůrců stavby amerického radaru na našem území se sešlo na demonstraci u příležitosti podpisu smlouvy mezi ministrem zahraničí ČR Schwarzenbergem a americkou  ministryní zahraničních věcí Condoleezza Rice.

 

 

POCHO_3

 

 

Condy, jak je zvykem u současných představitelů této "nejdemokratičtější" země, se odmítla seznámit s požadavky a názorem více než 70 % obyvatel naší země.

Condy si také patrně nevšimla, že přelétla oceán a že se nachází v civilizované středoevropské zemi. Asi proto se nemohla obejít bez nezbytné rekvizity - ochrany těchto světový amerických lidumilů - v tomto případě několika špalírů těžkooděnců. Ale kvůli nim jsme do Prahy nejeli.

 

Napsal Zadražil, jeden z účastník dorazivší na demo z Jihlavy.

 

 

 

 

é

Ministr zahraničí podepsal i přes nesouhlas 70 % našich občanů

Opsáno z tisku: § 167 trestního zákona - nepřekažení trestného činu hovoří, že kdo se hodnověrně dozví o přípravě nebo spáchání trestného činu, jako jsou vlastizrada, teror, vražda, obecné ohrožení a nebo desítky dalších, a spáchání nepřekaz, bude potrestán až třemi lety vězení. přípravu či páchání zmiňovaných činů je třeba oznámit policii či státnímu zástupci. Ministr zahraničních věcí svým záměrem porušuje senátorský slib, kdy slíbil na svojí čest, že mandát bude vykonávat v zájmu všeho lidu. ... prosazování svého záměru, který je v rozporu s vůlí lidu. Svým záměrem ohrožuje bezpečnost země a zneužívá funkci ministra zahraničních věcí.

 

* * * * *

 

30. červen 2008  připomenutí jednoho výročí:   Afričan Patrice Lumumba a svoboda Konga

LUM_1

30. červen 1960 - jedna dvanáctina černého kontinentu se toho dne změnila z kolonie Belgické Kongo na Republiku Kongo (Léopoldville).

    V zemi, proslulé ohromným surovinovým bohatstvím a chudobou původního černošského obyvatelstva, se ujala moci konžská vláda v čele s Patricem Lumumbou.

Ministerský předseda Konga Patrice Lumumba (1925-1961) byl ve své funkci pouze několik měsíců.

Lumumba pronesl 30. června 1960 na slavnostním zasedání Národního shromáždění v Léopoldvillu projev, v němž v přítomnosti belgického krále Baudouina kritizoval kolonialismus těmito slovy:" Žádný Konžan nezapomene, že nezávislost byla získána bojem, který stál mnoho slz a krve. Rány jsou po osmdesáti letech koloniálního režimu příliš čerstvé a bolestné, než abychom je mohli vymazat z paměti. Museli jsme mnoho vytrpět jen proto, že jsme byli černí. Známe zabírání naší půdy, politickou a náboženskou perzekuci, paláce pro bělochy a chýše pro černochy. Kdo zapomene a šibenice a popravy, při nichž zahynulo tolik našich bratří?"

Lumumba se svým vlasteneckým antikolonialistickým a antirasistickým projevem stal v očích neokolonizátorských imperialistů komunistou, kterého je nutno odstranit a beztrestně zabít. Stalo se tak za přičinění tajných služeb USA a Belgie 17. ledna 1961

 

* * * * *

 

9. květen - Lampiónový průvod - zúčastnili jsme se průvodu pořádaného iniciativou Ne základnám

 

 

PRUVOD21

 

RADOH12

 

ZA_PLT12

 

8. květen 2008

Vzpomínka na osvobození našeho města vojáky Rudé Armády 9. května 1045  na Ústředním hřbitově v Jihlavě v 10.00 hodin

      Mnozí z nás mají živé vzpomínky, na ono časné ráno 9. května  roku 1945, kdy do Jihlavy přicházeli první vojáci  5. gardového tankového sboru generála Saveljeva.

Na jihlavském pohřebišti leží 411 vojáků Rudé Armády.

 

Navždy bude patřit sláva a čest a také naše vděčnost

               3 stovkám amerických vojáků,

                         850 polským vojákům,   

                      3 000 rumunským vojákům

                a 144 000 Sovětským vojákům,

kteří vedle našich obětí položili své životy při osvobození naší země od fašismu v roce 1945.

Čest jejich památce.

 

 

1. máj 2008

 

image001

Oslava svátku pokračovala v odpoledích hodinách ve velké zasedací místnosti OV

 

30. dubna 2008

Jak se hlasovalo v Parlamentu pro válku (HaNo 7.5.2008)

        Dne 30. dubna v Poslanecké sněmovně hlasovali sociální demokraté pro návrh Topolánkovy vlády pro novou čtvrtmiliardovou investici a vyslání  sta mužů do české protipartizánské jednotky pro soukromou válečnou operaci vlády Spojených států Enduring Freedom  (Trvalá svoboda) v Afghánistánu.

        Při prvním hlasování koalici chyběly dva hlasy. V tu chvíli požádal poslanec ČSSD M. Urban o nové hlasování.

V opakovaném hlasování pro schválení nepřibyl pouze jeho hlas, ale dalších 11 poslanců ČSSD včetně jich předsedy klubu - změnilo názor fakticky z minuta na minutu.

        Privátní afghánská válka vlády USA Enduring Freedom (na rozdíl od afghánské akce NATO zvané ISAF) je totiž mimo kontrolu NATO a mimo jakoukoli kontrolu ze strany OSN. A je tomu tak proto, že soukromá válka vlády G. Bushe je vedena v rozporu s Chartou OSN a jsou v ní vědomě porušovány Ženevské konvence i další mezinárodní úmluvy o vedení války a zacházení s civilním obyvatelstvem a zajatci.

 

 

24.dubna 2008

24.4. 2008 v 16.00 hod. Demonstrace proti radaru na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Pod peticí podepsána na 500 občanů

 

 

19. duben 2008

Společně proti Radaru

KSČM v sobotu 19. dubna od 11.00 hodin pořádá

 PROTESTNÍ POCHOD do vojenského prostoru Jince, z Píšova na kotu 718

Sraz účastníků před OÚ Míšou v 11,00 hodin, zahájení pochodu v 11,00 hodin

Na protestní pochod a následující besedu zveme všechny občany, kteří nesouhlasí s umístěním cizí vojenské základny na našem území

Ještě není pozdě říci NE!

Pochod proti radaru v Brdech  pořádaný  KSČM 19.4. 2008. 

 

 

15.4. 2008 ve  13.00 hod. Městské zastupitelstvo v Jihlavě, ze zákona veřejné.

 

10. dubna 2008

 V 16.00 hodin  Beseda zastupitelů města Jihlavy za KSČM s občany o bezpečnosti v Jihlavě za přítomnosti ředitele městské policie Ing. Frence v restauraci Rebel.

 

 

29. březen 2008

 

Náckové opět v Jihlavě.

image006

     V naprostém bezpečí a jako v bavlnce se muselo cítit cca 70 účastníků příslušníků hnutí Národního odporu na svém pochodu z autobusového nádraží na Ústřední hřbitov a zpět. Cílem jejich výletu bylo vyjádření lítosti nad oběťmi války.

Jako nejvhodnější místo pro truchlení si již opakovaně zvolili pohřebiště německých vojáků.

Bohužel řečníci na shromáždění patrně neměli čas, připomenout, že to byl právě fašismus, podporovaný kapitálem prakticky celého světa, který tuto válku způsobil.

     Tak zatím co řady policistů zatarasily cestu anarchistické mládeži a jednotliví chodci na chodnících byli policisty upozorňováni na možnost zranění a vykazováni z prostorů odkud musí odejít, s účastníky pochodu to bylo jiné. Policejní kordon je ze všech stran chránil a doprovodil, kam si přáli. V předu motorky a koně, průvod uzavírala řada policejních aut. Kolorit slunečného dne dokreslovala helikoptéra v jarních oblacích.

Nepřehlédnutelní i se svými jezdci byli koně. Bohužel, při jízdě koní po chodníku ve dvojici, už pro chodce nezbývalo mnoho místa (stalo se na chodníku před domy s pečovatelskou službou). Město nemá zatím vyhlášku upravující pohyb koně po chodníku. A tak trus, který po koních v těchto místech zůstal byl ještě následujícího dne neuklizen.

 

 

27. březen 2008

image007

27.3. 2008 v 16.00 hod. Petice  proti základnám na Masarykově náměstí v Jihlavě.

 

 

25. březen 2008

Krajské zastupitelstvo Vysočina 25. 3. 2008.

Usnesením byla schválena podpora rozvoji jaderné energetiky, tj. jaderné elektrárny v Dukovanech, v usnesení bylo výslovně uvedeno, že tato podpora se netýká umístění hlubinného uložiště  jaderného odpadu v kraji Vysočina.

 

22. březen 2008

Demonstrace proti radarové základně 22.3. 2008 v Praze. Demonstrace se zúčastnilo z Jihlavy 8 občanů, z MěstV KSČM ss. Bauerová, Vejmělek, Zadražil. Byly zakoupeny vlajky proti radaru.

 

 

20. březen 2008

Schůzka Občanského  sdružení Ne základnám 20.3. 2008.

Na schůzce konané tradičně v hospodě U Jakuba se dohodly protestní akce proti radaru  v Jihlavě   27.3. a 24.4. 2008.

 

 

19. březen 2008

Výroční schůze pobočky Česko kubánského přátelství 19.3. 2008. Na výroční schůzi byl přítomen místopředseda společnosti s. Dr. Vladyka, který přítomné seznámil se situací v Latinské Americe, kde je levice v mnoha zemích na vzestupu. Bylo  přijato prohlášení k výročí vylodění kontrarevolucionářů na Playa Giron adresované kubánskému vyslanectví a vyjádřena solidarita s Kubánci  uvězněnými v USA na doživotí.

 

18.března 2008

Pracovní zastupitelstvo města Jihlavy 18.3. 2008.

Projednával se investiční rozpočet města a akce zařazované k financování Evropskou  unií. Zastupitelé za KSČM prosazovali zařazení nového domova seniorů za Tescem v Jihlavě.

 

15. březen 2008

Byli jsme při tom - demonstrace 15. března 2008 před USA ambasádou

                                      NE RADARU

 

6.března 2008

Oslava MDŽ  6.3. 2008.

Oslava MDŽ zajišťovaná Levicovým svazem žen se konala 6.3. 2008 v Domě odborů v Jihlavě. Jako host vystoupila s. Jaroslava Bambusová zastupitelka kraje Vysočina za KSČM, z Pelhřimova. S. Bambusová se věnovala zejména špatné situaci v našem zdravotnictví, kde jako zdravotní sestra dlouhodobě působila. Zábavu a hudbu zajišťovalo BOBO divadlo z Jihlavy.

 

25.února 2008

Beseda k výročí února l948 

Beseda s historikem Doc. Josefem Kůtou se konala na OV KSČM. Byla dobře navštívená i nečleny strany. Převážně se týkala současných problémů společnosti.

 

12. února 2008

Z jednání Krajského zastupitelstva 12.2. 2008.

Krajské zastupitelstvo podpořilo Krajská centra talentované mládeže a to v Jihlavě po dohodě všech sportovních oddílů kraje Vysočina :

Lední hokej částkou      1 300 000,- Kč

Fotbal částkou              1 500 000,- Kč

Volejbal částkou              140 000,- Kč

Plavání částkou                300 000,- Kč

Basketbal částkou            340 000,- Kč

Schválilo investiční dotaci na magnetickou rezonanci jihlavské nemocnici 20 milionů Kč, tento přístroj pro vyšetření pacientů jako v jediném kraji dosud kraj Vysočina postrádá.

Schválilo grantové programy : Metropolitní sítě, Rozvoj malých podnikatelů,

Jednorázové akce - Sportoviště 2008, Diagnóza památek 2008, Čistá voda 2008.

Vládnoucí koalice Krajského zastupitelstva znovu potvrdila svou necitlivost k potřebám malých obcí, když byla proti poskytnutí mimořádné dotace na zhotovení územně plánovací dokumentace ve výši 112 500,- Kč obci Ovesná Lhota.

 

31. leden 2008

Beseda zastupitelů za KSČM Městského zastupitelstva v Jihlavě s občany.

Besedy se zúčastnilo všech 6 městských zastupitelů za KSČM a jihlavská veřejnost. Nejvíce diskutovanými problémy bylo množství heren v Jihlavě, které jsou většinou otevřeny non stop a představují tak značný sociální problém i u mladých lidí.

Jednoznačný závěr byl omezit činnost výherních automatů v Jihlavě.

Dále byla diskutována připravovaná rekonstrukce Horáckého zimního stadionu, kde byla vyjádřena řada rozdílných názorů.

Dalším diskutovaným problémem byl nový Domov pro seniory. Jednoznačný názor byl prosazovat již vyprojektovaný Domov pro seniory za Tescem, proti přestavbě bývalého objektu Tesly částečně rovněž jako Domov pro seniory nebylo námitek.

 

Stanovisko - Jednostranné vyhlášení nezávislého Kosova.

Bezradnost NATO, USA i Evropské unie z vojenského obsazení Kosova vyvrcholila jednostranným vyhlášením nezávislého Kosova

kosovskými Albánci.

Zcela je zde na místě srovnání s mnichovským diktátem 1938. Je známou skutečností, že současné albánské vedení Kosova je složeno z

teroristů vraždících a vyhánějících kosovské Srby. Kosovo se svou padesáti procentní nezaměstnaností se stalo hlavním dodavatelem drog

Evropy. Tak hrdý národ jako jsou Srbové se s odtržením Kosova nikdy nesmíří a tento krok může vést k další eskalaci napětí na Balkáně.

Bohužel může být i precedentem pro další země a oblasti světa.

 

31. prosince 2007

Přehled zaměstnanosti v kraji Vysočina podle jednotlivých okresů k 31.12. 2007:

Okres                            Pracovní síly                       Uchazeči o práci                              Míra nezaměstnanosti %

Havlíčkův Brod                    48 218                                 2 158                                                        4,5

Jihlava                                  62 698                                 3 113                                                        5,0

Pelhřimov                             40 705                                 1 311                                                        3,2

Třebíč                                   59 600                                 4 995                                                       8,4

Žďár n. S.                             59 131                                 3 656                                                       6,2

Kraj Vysočina                     270 352                               15 233                                                       5,6

 

Míra registrované nezaměstnanosti byla u žen 7,0 %, u mužů 4,6 %. K 31.12. 2008 bylo nezaměstnáno 1 271 absolventů škol, tj. 7,8 % celkové nezaměstnanosti.

Úřady práce registrovaly k 31.2. 2007 celkem 5 764 volných pracovních míst. V okrese Jihlava je nejvíce postiženo nezaměstnaností Telečsko 7,9 %. Čerpáno z informačního bulletinu úřadů práce kraje Vysočina.

 

 

Výsledky zápisu dětí prvních tříd ve městě Jihlavě18.-19.1. 2008.

           Škola                                        Počet zapsaných dětí

       Demlova                                                     98

       E. Rošického                                               75

       Havlíčkova                                                  32

       Kolárova                                                     45

       Křížová                                                       18

       Nad Plovárnou                                            42

       O. Březiny                                                  55

       Seifertova                                                   89

       TGM                                                          48

       Jungmannova ( zvláštní                                 2

       Speciální Na Kopci                                       1

       Celkem                                                    450

 

Pro srovnání počty zapsaných žáků v minulých letech :

     2007               445 žáků,

     2006               467 žáků,

     2005               467 žáků,

     2004               458 žáků.

Z uvedeného vyplývá, že počty žáků zapsaných do prvních tříd jsou poměrně ustálené a nejedná se u nich o žádný dramatický pokles. V roce 2008 byla zdaleka nejúspěšnější v zápisu dětí ZŠ Seifertova, u ZŠ E. Rošického se záporně neprojevilo její sloučení se ZŠ Jarní ani skutečnost, že před zápisem v budově školy na Jarní spadl stropní podhled tělocvičny. U ZŠ Křížová se pravděpodobně projevuje vyklidňování středu města a malým počtem mladých rodin s dětmi.

 

 

13. prosince 2007  Celoměstská konference KSČM v Jihlavě