Současný nedostatek předškolních zařízení v Jihlavě.

       Po majetkovém převratu v roce 1989 byl občan přesvědčován o tom, že matka má zůstat s dítětem doma a práce matek vůbec je „komunistický“ výmysl o rovnoprávnost žen.

      Dnes po téměř čtvrtstoletí trvajícím „napravování chyb“ předlistopadového režimu, jsme dospěli do stavu kdy dva platy mladé rodiny obvykle potřebují, neboť se mateřská zkracuje, rodičovský příspěvek je naprosto nedostačující a přitom se všechno neustále zdražuje.

 

    Po převratu z původních 1043 jeslí v roce 1990 jich zůstalo 40 na celou Českou republiku (HaNo 31.5.13, strana 3)

 

Zrušená předškolní zařízení  po roce 1989 v Jihlavě a jejím okolí  (Seznam není úplný !)

 

N Jesle na ulici Mahenova , původně školka + jesle, jesle zrušeny, školka zůstala,  patřilo městu.

 

NMateřská škola + jesle  Fibichova  cca 20 dětí jesle, 30 dětí školka, patřila Modetě, s.p. Jihlava  po převratu přestavena na katastrální úřad Vysočina

 Současný stav foto:

   

 

N Mateřská škola  Plandry u Jihlavy 30 dětí  (patřila Modetě zajišťovala i odvoz a dovoz dětí svým autobusem).

 

N Mateřská škola + jesle na  Jiráskově ulici, patřily Motorpalu Jihlava, dnes úřady.  Současný stav foto:

 

 

NJesle celotýdenní na Jiráskově ulici (patřily městu, dnes firma)

 současný stav foto:

 

 

 NMateřská školka Staré Hory.

N Mateřská školka Bedřichov pod prodejnou Jitřenkou.

NMateřská školka Dřevěné mlýny.

NJesle v ulici Třebíczkého - největší v Jihlavě, přestavěny na živnostenský úřad.

 Současný stav foto:  

 

NMateřská školka Tesly n.p.  (30 dětí)

 

NŠkolka Fritzova dnes redakce Jihlavských listů

 Současný stav foto:

 

NŠkolka v ulici 17. listopadu (dříve 25. Února) dnes sekretariát  ČSSD.

Současný stav foto:   

 

NKojenecký ústav v ulici Legionářů. Dnes kavárna

 Současný stav foto:

 

 

     Podnikové školky a jesle financovaly příslušné  závody /podniky kterým patřily, tedy refundovaly mzdy učitelek, sester (pro jesle) a ostatní provozní náklady.

Zajímavá otázka pro dnešek – Jak bylo možné, že na to vše bylo a nemuselo se propouštět.

 

Také nebyli bezdomovci, nezaměstnaní, lidé které finanční situace dohnala k zoufalým činům, bilionový státní dluh, nebyly neuvěřitelné vraždy, v televizi se nežebralo na pomoc postiženým a na léčení,  z důvodu nedostatku financí se  nerušily  tratě a spoje… a takhle bychom mohli každý pokračovat dál.

   Zkrátka před čtvrt stoletím jsme neměli s existujícím režimem tolik trpělivosti jako máme dnes. Jak se říká „s vaničkou jsme tehdy vylili i dítě“. Teď jde o to „dítě“ zvednout a  oživit. Nepochybuji, že se to podaří.  (text, foto Zadrazil49)