ZM říjen 2013 - naše snaha o mimořádné zasedání,

na jeho programu by byl jediný bod jednání:

Dokončení převodu vodohospodářského majetku města Jihlavy ze SVaK.
 

Napsali jsme dopis všem zastupitelům:

 

Vážená spoluzastupitelko,
vážený spoluzastupiteli,
prosíme o Váš názor, zda byste souhlasila /souhlasil s návrhem na
uspořádání mimořádného zasedání zastupitelstva města Jihlavy, jehož jediným bodem by bylo dokončení převodu vodohospodářského majetku města Jihlavy ze SVaK.
Na tomto zasedání (s termínem do konce roku 2013) by obě strany – tedy SVaK a vedení města sdělily a skloubily své návrhy postupů souvisejících s vyřešením převodu majetku.

Důvod: Trvání problematiky vztahů město – SVaK již přechází do čtvrtého roku.
Na základě názorů občanů máme za to, že vzájemné "přestřelky" v novinách, nebo otiskování nejrůznějších elaborátů, zatím nevedlo k uspokojivému a rychlému řešení.
Situace je pro občana, který nemá čas se podrobněji tímto zabývat,
nepřehledná.
Nejde mu ani tak o posuzování, kdo má té pravdy více nebo méně, ani o co momentálně přesně probíhá pře. Má obavy z narůstající ceny vodného a stočného.
Jde o to celou záležitost ukončit, neboť její protahování stojí město
peníze, které musí občané v nějaké formě zaplatit.

S pozdravem

Drápela, Lubomír (KSČM)
Kremláčková, Božena, MVDr. (SDS)
Šlechtický, Pavel, Ing. (KSČM)
Trávníček, Ladislav, Ing. (bezpart.)
Vejmělek, Ladislav, Ing. (KSČM)
Zadražil, Ladislav, Ing. (KSČM)
Zeisberger, Jaroslav (KSČM)

adresa pro odpověď lze: zadrazil49@volny.cz

 

Odpovědi:

nevím, jak by mimořádné zastupitelstvo urychlilo něco, co druhá strana brzdí a neustále odkládá. Pokud jde o vysvětlení celé situace, mohlo by se to zařadit na mimořádné zastupitelstvo, které se bude konat k rozpočtu na rok 2014.
S pozdravem
František ČERVENEC

 

Souhlasím.
Věra Podhorská
ředitelka a jednatelka společnosti

 

podobně jako Vy přivítám setkání, na kterém budou zastupitelé informováni o přebírání majetku od SVAKu a přípravě města na provozování VaK v roce 2014. Myslím, že k tomu nemusí být svoláváno mimořádné jednání, informace by mohly být poskytnuty při pracovním jednání zastupitelů při přípravě rozpočtu na r. 2014.
S pozdravem
Ing. Josef Kodet

 

Dobrý den, nemám námitky.
S pozdravem J.Točík

 

Dobrý den,
V noci jsem se vrátil z cesty - Souhlasím.
S pozdravem, Jiroušek

 

Odpověď pan Dršata