Nenásilné státní převraty podle HaNo 9. srpna 2008

 

      Nenásilné masové protesty mohou být využity k likvidaci jakýchkoli režimů. Zneužití demonstranti se nevědomky podílejí na instalaci režimu, který je připraví o vyhlídky nadějné budoucnosti.

      Tyto akce nevyvolávají pobouření mezinárodní veřejnosti a často, pokud jsou vhodně načasovány a kamuflovány projdou i mimo její pozornost.

 

      Nenásilné státní převraty jsou předmětem činnosti Gene Sharpa zakladatele a ředitele "Institutu Alberta Einsteina" sídlícího v americkém Bostonu.

Financování institutu zpočátku zjišťovalo vedení CIA prostřednictvím „Amerického mírového institutu“

 

      Svoji teorii na využití nenásilných protestů jako politické zbraně, publikoval v roce 1985 v knize "Učinit Evropu nedobytnou", ke které napsal úvod "otec" studené války George Kennan.

 

Významnější akce v prosazování zájmů velmocí.

- Sametové revoluce v Evropě

- podíl na vzniku „Barmské demokratické aliance“ – koalice významných pravicových osobností, která pak vstoupila do vojenské vlády.

-  protesty pravicových studentů před referendem ve Venezuele

-  podíl na vzniku na Tchaj-wanu „Progresivní demokratické strany“ – usilující o osamostatnění.

-  vytvoření skupiny disidentů uvnitř organizace pro osvobození Palestiny

-  sjednocení tibetské opozice pod vedením dalajlámy.

-  Srbská disidentská skupina mládeže.

-  v roce 2003 přiopravil vůdce gruzínské opozice na vyvolání masových demonstrací a odmítnutí výsledků voleb a donutil Ševarnadzeho k podání demise.

-  2004 Ukrajina dostal k moci Juščenka

- Odtržení pobaltských států – ve Švédsku připravil disidenty na vedení nenásilných operací v Litvě.

- V září 2002 se Sharp objevil v Haagu, kde zahájil přípravu „Národní rady Iráku“

-  „Demokratická liga Kosova“

 

Sharp se objevuje všude, kde je třeba prosadit americké zájmy.

Školení disidentů probíhají v hotelech.

 

Selže to, když se nepodaří nashromáždit dostatečný počet vůdčích osobností.

Sharpův institut selhal kromě Venezuely (protest pravicových studentů před referendem) i v Bělorusku a Zimbabwe, kde se nepodařilo shromáždit dostatečný počet vůdčích osobností.

 

V prosinci 1990 uspořádal Sharp v Bostonu konferenci o nenásilných akcích za účasti 185 expertů ze 16 států. Význam činnosti institutu ocenil americký Kongres zvýšením finančních prostředků předávaných prostřednictvím „Národní nadace pro demokracii“.