Z pošty, co jste nám napsali

 

sternProč se demokratickému „Západu“ nelíbí Putin?

 Putin za 12 let své vlády

 

stern200 let amerického terorizmu zajímavá připomenutí

 

sternToto přeposlala čtenářka koncem roku 2013 21_let_pote-Vsem_jasacum(cenzurovano_Ceskou=9_televizi).pdf

//protože na internetu něco jeden den je a druhý už není, tak jsem text okopíroval:

 

21 let poté: Všem jásačům (cenzurováno Českou televizí)

Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.

(koluje internetem) Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným obsahem.

Tady je:

Všem jásačům, kteří jsou u vytrţení z toho, jak jsme to natřeli nedemokratickému systému, jak jsme se konečně vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď vše dokonalé a jak tedy konečně už máme, co jsme chtěli, speciálně panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce jásali na diskusi Retrománie) vzkazuji toto:

Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak bydlí a z čeho žijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír Štrougal. A to byli nějací prominenti režimu, který nás všechny utiskoval. To byli nějací totalitní hlavouni. Uzurpátoři.Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli.

Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho žije Stanislav Gross, Aleš Řebíček, bývalý ministr dopravy, Marek Dalík, kam jezdí na dovolenou Mirek Topolánek a další.

Nedávno toto učinil český bulvární tisk. Uveřejnil, jak ţijí bývalí prominenti. Zjistil např., že Milouš Jakeš žije v domku, který spoluvlastní se svým bratrem, žije z důchodu a tento tisk dále škodolibě uvedl, že jeho sousedé jej často vídají v místním řeznictví, kde vždy nakupuje nejlevnější druhy masa. Např. bůček a nožičky.

Tak dlouho byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento mašinfíra můţe ve svém bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat kaviár. Ale byl to sociální demokrat. A myslel to upřímně. Nebo Řebíček může své nemovitosti v zahraničí střídat podle ročních období. Dalík s Topolánkem jistě budou mít ve své vile v Toskánsku jistě též vystaráno.

Dále s představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly i velice schopné podniky, které uměly světové výrobky: Tatra (suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla takové materiály, že jsme vyráběli vlastní endoprotézy, Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a další.

Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si svobodně vydechli a novodobý stát za dvacet let toto všechno rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které si lidi stavěli v akci „Z“. Tedy zadarmo. Pro sebe.

Stát dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi šedesát let i více let vlastními náklady zvelebovali (stát do nich nedal nic) v domnění, že tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i úspory lidí, když prodal banky.

Za to všechno stát získal obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu vybíral daně, sociální a zdravotní pojištění, jako každý jiný kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným příjmem.

Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste odpovědět na otázku: „Kde všechny ty miliardy jsou?“

Kde jsou, když po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní rozpočet v hlubokém deficitu. V takovém deficitu, že musíme omezovat výdaje a utahovat opasky.

Pak si znovu projděte Janotův balíček a zamyslete se, komu je utahováno: Vyšší DPH – nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně jíst. Zmrazení důchodů současně s výrazným nárůstem nájemného. Obojí se bere i platí kaţdý měsíc. Cílenou skupinu netřeba označovat. Omezení sociálních příspěvků. Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.

Grosse, Řebíčka, Dalíka,Topolánka se nedotknou.

Poplatky ve zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit důchodce, neboť by se celý systém zhroutil.

Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví musí zachránit důchodci. Mladý člověk v produktivním věku obvykle k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka, bércové vředy jej přepadají obvykle ve věku důchodu. Proto celý svůj produktivní věk odváděl daně a platil si zdravotní pojištění, aby mu bylo pomoženo, až jej přepadnou stařecké neduhy.

Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci) přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale připomenout, že z částky nad 82.420,-Kč/měsíc již dva roky neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Dostatečná kompenzace. Ne?

Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili se.

Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát?

Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo omezené cestování. Z dnešního pohledu mi to ale připadá jako selanka, proti tomu, v čem ţijeme nyní.

Z diskuse na Retrománii (neţ jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají. Lidé se mnohdy vyjadřují neobratně, nechávají se strhnout k detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je cítit, jak se jich zkreslování pořadem Retrománie zajídá.

Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda jakékoli propagandy. Odvést pozornost od velkých problémů současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi kolem prkotiny.

Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká.

Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem, teď víme, že to byly pravda.

 

stern

červenec 2011  pošta od LV Jihlava

 

stern

červenec 2011  pošta od L.M. Jihlava   postřeh vztahující se i k Dobronínu… Kdyby Židé vyvraždili Berlín a Mnichov, byli by válečnými zločinci.

stern

červenec 2011  pošta od L.M. Jihlava

   Hymna ODS!!!

Rudý včera, modrý dnes - já jsem zloděj z ODS!
Táta komouš - udavač - já na prachy vysavač!
IQ tykve, modrý smích - s tunelem mi Topol pich!
Sem tam pěkná provize - to je moje TOP vize!
Já se za to nestydím - brzy škvarky uvidím!
Po nás nejspíš potopa - za to může Evropa!
Na všechno mám recept jistý - jen nevolte komunisty!

Modrá šance - ty ji máš ( s důchodem se nesetkáš)!
My jsme středem vesmíru - rakve budou na míru!
Program, vize, ideje - ODS je naděje.

stern

Také došlo z Internetu:

001_1

stern Také došlo z Internetu:

ISLANĎANÉ JSOU PAŠÁCI !!!!!!

=======================

I naše média nás doposud zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi.

       Mlčela však zarytě o revoltách a příkladné ukázce občanské revolty a revoluce, která se odehrála před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit celou vládu i starou politickou reprezentaci a přepsat ústavu.

       Právě proto, že případ Islandu je modelem skutečně občanské revoluce, byl tento případ velmi záměrně  tutláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem, jak se zachází s informacemi, které můžou být co i jen náhodou nebezpečné pro stávající politickou a ekonomickou elitu.

     Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé ani náhodou nezaplatí dluhy, které vytvořili dosavadní politici, protože je to výhradně problém jejich špatné finanční politiky, ne občanů.

      V nové ústavě bylo zakotveno, že přímo občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik. Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti svévůli této moci, která dovedla jejich zem ale i celý svět ke krizi. Nový Islandský model jasně ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí, pakliže nebudou neustále jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o především o svoji kariéru a nahrabaný majetek!

Umlčená fakta o Islandu:

      V roce 2008 byla znárodněna největší banka. Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost. Země zkrachovala.

      Rok 2009. Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutili k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok. Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5,5% úrokem.

      Rok 2010. Lidé znovu jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident sice odmítne ratifikovat, a oznámí, že ho bude konzultovat s EU.

      Lidé tedy znovu vyšli do ulic. V březnu se navzdory prezidentovi konalo referendum, jehož výsledek byl, že 93% lidí odmítlo zaplatit uměle vytvořený a nafouknutý dluh vůči Británii a Holandsku.

      Vláda byla velmi důrazně donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které mělo jasně pojmenovat právní odpovědnost předešlých i dosavadních státních představitelů za krizi. Výsledek byl takřka okamžitý.Došlo k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů státních institucí jmenovaných starou vládou. Interpol vydal rozkaz a všichni v podvodech zúčastnění bankéři a manažeři najednou urychleně utíkali z Islandu.

      Lidé Islandu si potom dali dohromady sami svou zcela novou ústavu, která vůbec není kopií staré a zkostnatělé dánské ústavy, především chránící původní prohnilý politický systém jako tomu bylo ostatně vždy doposud.

      Nové ústavodárné shromáždění složené přímo z lidí volených přímo lidmi, a ne stranami, zahájilo svoji činnost již v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě všeobecného občanského konsensu a doporučení. Musí být ještě schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách.

Stručná historie islandské revoluce: vynucené odstoupení celé vlády,

                                                          vynucené znárodnění bank,

                                                          obecné referendum na všechno,

                                                          uvěznění odpovědných lidí za krizi

                                                         a přepsání ústavy přímo občany a ne zkorumpovanými poslanci zaběhlých stran.

      To co se stalo na Islandu, bylo proto velmi nelibě pozorováno mnoha EU politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zcela zkorumpovaný politickomocenský systém. Bojkot informací o skutečné podstatě děni na Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize. Masmédiím vládní vyjednávači údajně nabídli v některých zemích dokonce i značné daňové úlevy výměnou za mlčení.

       Ale přesto všechno se islandská revoluce dále šíří po Evropě.

Postavila se totiž velmi rázně dosavadnímu zcela zkorumpovanému a dál neudržitelnému systému voleb do "zaběhnutých" politických stran a dává celé Europě i světu lekci z opravdu lidové demokracie. Věřme, že bude časem všeobecné známa a dříve nebo později zcela právem řadovými občany oceněna navzdory vládě lží a permanentního podvodu od dosavadních politických a ekonomicko-bankovních elit hnaných především bezmeznou chamtivostí, které v podstatě zapříčinily tuto zcela zbytečnou celosvětovou krizi. Touha po svobodě, rovnosti, všeobecné prosperitě a spravedlnosti bez nadřazeného elitárství totiž nezná hranic!

Čas k tomu již povážlivě nazrál právě i u nás!

stern

Březen 2011 Také něco pro pobavení

stern

Prosinec 2010 :    Zdravím, navrhuji moto roku 2011

 Inu "Lidstvo si bude muset vybrat mezi barbarstvím nebo socialismem " - autorka tohoto výroku je Rosa Luxemburgová, zakladatelka německé KS, (* 1871 +zavražděna 15. ledna 1919 fašisty společně s Karlem Liebnechtem, také zakládajícím členem KS) , právnička, pracovnice německého a mezinárodního dělnického hnutí..

S přátelským pozdravem

ŠP JIHLAVA

P.S. Vše nejlepší v roce 2011

// děkujeme, námět jsme akceptovali.